Indien een leerling op onze school een ongeval heeft, zorgen we voor de juiste medische zorgen. Op school, bij de dokter of in het ziekenhuis, naargelang de ernst.

Is het een ernstig ongeval, met bijkomende medische kosten, vul dan samen met de arts het dit document in. Daarna bezorg je dit document terug aan de school. Het polisnummer en de referte van de school, vult de directie in.