Als je kind ziek is, verwittig liefst nog dezelfde ochtend de school.

Bel het secretariaat op het nummer 03/484 30 87 of stuur ons een mailtje.

Lagere school:

Voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet een doktersattest ingediend worden.
Wie dus ziek is op vrijdag én de maandag nadien, moet een doktersattest indienen. (Aangezien dit een ziekte is van 4 opeenvolgende kalenderdagen)

Bij afwezigheid van ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ziektebriefje van de school, ingevuld door de ouders. Dit kan maximum 4x per schooljaar. U ontvangt aan het begin van het schooljaar per leerling 4 ziektebriefjes.

Kleuterschool:

Onze jongste kleuters zijn niet leerplichtig en hoeven dus geen afwezigheidsattesten binnen te brengen. De leerkrachten vinden het echter wel fijn dat ze verwittigd worden.

Voor kinderen vanaf 5 jaar is er leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen. 

6-jarige kinderen die langer kleuteronderwijs volgen, vallen onder de regelgeving van de lagere school en dienen dus afwezigheidsattesten binnen te brengen.